De freedivesport kent vele disciplines:

Statisch

Hoe lang blijf je onderwater? De freediver ligt aan de oppervlakte, met zijn gezicht voorover in het water en houdt zijn adem in. Doel is zo lang mogelijk onder te blijven. Dit onderdeel vindt doorgaans plaats in het zwembad.

Dynamisch

Afstand zwemmen onderwater, met of zonder zwemvliezen. Het doel is een zo groot mogelijke afstand onderwater af te leggen. Ook dit onderdeel vindt plaats in het zwembad.

Constant weight

Langs een lijn duikt de freediver af en zwemt op eigen kracht naar beneden. Draait bij het keerpunt om en zwemt op eigen kracht weer naar boven. De lijn mag niet aangeraakt worden. Doel is zo diep mogelijk te komen en uiteraard weer veilig en ontspannen boven te komen.

Variable weight

De freediver maakt gebruik van een gewicht van maximaal 30kg om af te dalen. Dit kan een gewicht zijn of een slee. De freediver komt op eigen kracht weer boven; zwemmend of gebruik makend van het touw.

Absolute variable weight ofwel "No limits".

Deze discipline komt het meest voor in het nieuws omdat er spectaculaire dieptes mee bereikt worden. De freediver maakt gebruik van een gewicht naar keuze. Meestal wordt een slee gebruikt. De freediver komt boven door gebruik te maken van een hefballon of een ander drijfmiddel.

Free immersion

Deze discipline vindt langs een lijn plaats. De freediver trekt zich voort langs de lijn naar een zo diep mogelijke diepte en trekt zich langs de lijn weer omhoog. Het aparte van deze uitvoering is dat de freediver geen vinnen draagt.

 

Freediving is een initiatief van;


Waarschuwing

Freediving is een extreme sport met bijzondere risico's die kunnen leiden tot ernstige, permanente blessures of kunnen zelfs de dood tot gevolg hebben. Freediving mag nooit alleen beoefend worden. Het beoefenen van freediving zonder daartoe een opleiding gevolgd te hebben is levensgevaarlijk.